WYSIWYG Web Builder
 
Právne poradenstvo
V advokátskej kancelárií Mgr. Martina Bahurinského poskytujeme právne poradenstvo predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva.

Pri poskytovaní služieb spolupracujeme okrem väčšieho tímu advokátov a advokátskych koncipientov, exekútorov a notárov aj s odborníkmi z iných oblastí, predovšetkým audítormi, daňovými poradcami, účtovníkmi a znalcami z rôznych odvetví, tak aby klientovi bola poskytnutá služba v požadovanom rozsahu. Za rozsah našich skúseností hovorí najmä naša prax.

Našim cieľom vždy bolo a bude poskytnúť právne služby v najvyššej kvalite s ohľadom na konkrétne potreby klienta.
kontakt
e-mail: martin@bahurinsky.eu
tel.: 0903 718 005
fax: 02/ 555 71 971
© Martin Bahurinsky
    Photo : Juraj Streďanský
oblasti praxe referencie kontakt
Sídlo advokátskej kancelárie:
Koceľova 9, 821 08 Bratislava

IČO: 422 55 775
DIČ: 1079516955